SOLAS POTKURI HONDA 15-20 / YAM-J 9,9-15hv 11" 4-LAPAINE
SOLAS AMITA 4-LAPANEN 
Potkuri Yamaha (J) 9.25 x 11"
T8, T9.9 Kaikki vuosimallit
9,9hv 2-T 84~09
F9,9 4-T 00~07
15Hv 2-T 84~09
F15 4-T 98~
F15C 4-T 07~
F20 4-T 07~

2-1/2" vaihteistokotelolle
8  uraa akselilla           

SOLAS POTKURI HONDA 15-20 / YAM-J 9,9-15hv 11" 4-LAPAINE
SOL3113-093-11

115.00 EUR 125.00 EUR
Varastossa 2 kpl